Fashion

Một cách tiêu dùng thời trang bền vững – Thanh lý ký gửi

Móc treo quần áo và bóng đèn tròn nhỏ

Bạn đã từng nghe tới các cửa hàng thanh lý ký gửi chưa? Hiện nay bạn đang lựa chọn quần áo ở những nơi nào và theo cách nào? Bạn có quan tâm tới tác động của ngành công nghiệp thời trang tới môi trường không? Nếu bạn chưa nghe tới những khái niệm này …